Search

על נשים ונשיות בשואה


תמיד תהיתי איך נשים הסתדרו בשואה.

איך באה לידי ביטוי הנשיות בימים האפלים האלו.

איך סחבו הריון,

איך ילדו,

אבל בעיקר הטרידה אותי השאלה- איך התמודדו עם הווסת ?


מאז המחשבות האלו, למדתי היסטוריה לתואר ראשון בחינוך,

למדתי חינוך למיניות בריאה.

למדתי שלתנאי החיים יש השפעה על המחזור החודשי.

שתזונה לקויה, ומצב נפשי רעוע - פוגעת בתהליך המחזורי

לעיתים עד איבוד הווסת.


למדתי שהגרמנים ימ"ש אסרו על הריונות ולידות בגטאות וכמובן במחנות,

למדתי שנשים המשיכו לרצות "לסחוב" ..

נכון. זה היה מסוכן.

הרבה הפילו. הרבה מסרו את נפשן. הרבה ניסו להציל את העובר או התינוק הקטן.

נשים רבות לא התנתקו מהאמהות.

וגם אם פיזית איבדו אותה - ניסו תמיד לשמור על הנשיות :

אסירה יהודיה שתפרה לעצמה חזייה,

אמא ובת שהחביאו ליפסטיק קטן ששימש כסומק כדי להראות חיונית ובריאה.

צעירה שייצרה מסרק מחוטי תייל, ורולים לשיער.


את הקורס הראשון בנושא השואה בלימודי היסטוריה, למדתי בהריון של בני הבכור.

לא הצלחתי להכנס לשיעורים.

לא יכולתי לסבול את המחשבות על הזוועות כשאני סוחבת בתוכי חיים חדשים.

המחשבות על "איך הייתי מסתדרת" לא ביקשו רשות ופרצו לחוט המחשבה.

לא הייתי מסוגלת לשאת אותן.

ומאז היותי אמא- היום הזה קשה עוד יותר .

החרדה מההתמודדות,

מהצורך לקבל החלטות קשות וגורליות

מעצימות את ההבנה של גודל האסון.

של גודל הסיוט.


הדמעות צפות ביום הזה כל פעם מחדש.

זולגות לתוך ים של כאב.


מחר, אעמוד בצפירה מטופחת ומסודרת,

אקפיד על נראות מכובדת,

על הגאווה הלאומית.

אחשוב על ההשפלה , הניצול, ההתעללות, הפגיעה,

אזכור ולא אשכח

ויחד עם זאת - אהיה גאה בבנות עמי

במסירות נפשן.

אהיה גאה להיות יהודיה !


תהא נשמתן של כל הקדושות והקדושים צרורה בצרור החיים. אמן.


142 views0 comments

Recent Posts

See All