Search

מה עושה אותנו לנשים ?

הגוף? הרגישות? המראה החיצוני? תחומי העניין? כמות הדיבורים ביום? אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות... *** פחות מאחוז אחד בצופן הגנטי של אישה- שונה משל הגבר. זה נשמע מעט מאוד- אבל ההשפעה היא עצומה! המוח שלנו הוא האיבר המשמעותי ביותר שבו נצפים ההבדלים בין גברים ונשים: מחקרים מראים כי חלקי המוח הקשורים לרגשות, תחושות בטן, דאגות וזכרונות מרגעים משמעותיים בחיים- גדולים יותר אצל נשים מאשר אצל גברים ולעיתים גם פעילים יותר!

כשקראתי את המידע הזה לראשונה, הייתה בי איזה אנחת רווחה. התחלתי להבין את עצמי יותר, את התחושות שלי, ובעיקר את השוני בין ההתנהגות שלי להתנהגות של האיש שלי או שאר הגברים במשפחה שלי ובמסגרות העבודה השונות. לאורך ההיסטוריה המרחב החיצוני בעולם היה מותאם לגברים ואילו הנשים היו בבית. הגברים היו יוצאים לצוד, לעבוד, להביא אוכל הביתה, ללמוד. הנשים היו מגדלות ומטפחות את המשפחה והבית. היום, העולם נשאר תחרותי ושאפתני- "גברי" באופיו, ובעקבות המהפכה הפמיניסטית ששינתה את מעמד האישה- תנועות רבות חותרות לשיוויון בין גברים לנשים ולעיתים אף מטשטשות את ההבדלים. מטשטשות תוך מחיקה והתעלמות ממרכיבי זהות מהותיים, במטרה לאפשר לנשים להתאים עצמן למרחב החיצוני.

ואני שואלת- אולי המרחב צריך להשתנות? (כמו מה שקורה היום בעולם הרפואה- מתפתחת רפואה מגדרית: מתחילים להבין כי נשים וגברים מגיבים אחרת לחלוטין במצבי בריאות וחולי שונים ומול תרופות וטיפולים .

והתחום הזה עודנו בחיתולים... ) עם כל זאת, יש רגעי אמת כאלו שמזכירים את הטבע שלנו, את המציאות כמו שהיא, ולא יעזור אם ננסה להיות "כמו" המין השני- תמיד נהיה אנחנו, בגוף שלנו- עם כל המאפיינים הייחודיים לנו. אז בפעם הבאה שיש לך תחושת בטן כזאת חזקה, וכשאת מגיבה לאיזה מצב ברגישות גבוהה ומרגישה קצת רכה בעולם שהוא די גברי- תדעי, זה בסדר, זה אפילו נהדר זה פשוט כי את אישה. מזדהה? מסכימה? לתגובות: tehilaseri@gmail.com

1 view0 comments

Recent Posts

See All